ηλεκτρονική υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

ΦΠΑ σε τρεις δόσεις

Στις 14 Ιουλίου θα είναι τεχνικά έτοιμη η εφαρμογή για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, από την υπηρεσία TAXISnet. Η λειτουργία αυτής της υπηρεσίας θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σχετικής απόφασης από το υπουργείο οικονομικών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Το πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι η ηλεκτρονική καταβολή των φόρων σε τρεις δόσεις. Επομένως όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία TAXISnet θα μπορούν να καταβάλουν σε τρεις δόσεις τους φόρους.

tags: taxisnet, απόφαση για φόρους, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ηλεκτρονική υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, οικονομική κρίση, υπουργείο οικονομικών, φόροι, φόροι σε δόσεις, φορολογία, φορολογική δήλωση, φορολογούμενος, ΦΠΑ