μειωμένες συντάξεις

Μειώσεις στις συντάξεις

Σύμφωνα με το δεύτερο μνημόνιο η μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων θα εφαρμοστεί από τη μία Μαΐου 2012. Κατά συνέπεια παράταση ενός μήνα θα υπάρξει σχετικά με τη μείωση των συντάξεων. Η παράταση αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης, όπου ζήτησε περισσότερο χρόνο ώστε να εντάξει στο σύστημα όλες τις μειώσεις ανά κατηγορίες συνταξιούχων που ανήκουν σε διαφορετικά ταμεία.
Αναμένουμε τις εξελίξεις.

tags: ανεργία, ασφαλιζόμενοι, επιδόματα, κύρια σύνταξη, μειωμένες συντάξεις, μειώσεις συντάξεων, μνημόνιο, οικονομική κρίση, περικοπές επιδομάτων, περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων, συντάξεις, συνταξιοδότηση, συνταξιούχοι, υπουργείο εργασίας

Μειωμένες συντάξεις

Μειώσεις συντάξεων προβλέπονται από την πρώτη Νοεμβρίου του 2011 βάση εγκύκλιου. Οι μειώσεις των συντάξεων θα είναι 40% στο ποσό της σύνταξης άνω των 1000 ευρώ, για όσους είναι κάτω από 55 ετών και 20% για το ποσό της σύνταξης που ξεπερνά τα 1.200 ευρώ. Για τη μείωση μιας σύνταξης λαμβάνεται υπόψιν το ακαθάριστο ποσό της κύριας σύνταξης, δηλαδή του ποσού μετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παραγράφου 11, του άρθρου 44, του νόμου ν. 3986/2011.

tags: εγκύκλιος για τις συντάξεις, εξαιρέσεις στις μειώσεις συντάξεων, επιδόματα, μειωμένες συντάξεις, μειώσεις στις συντάξεις, νέα οικονομικά μέτρα, οικονομική κρίση, περικοπές μισθών, συντάξεις, συνταξιούχοι, υπουργείο οικονομικών