τα καλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια

Στα εκατό καλύτερα ερευνητικά ΑΕΙ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τιμητική διάκριση για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μιας και κατέλαβε την 17η θέση ανάμεσα στα εκατό καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης για το 2010. Το 2009 το ΕΜΠ βρισκόταν στην 47η θέση. Το ίδρυμα του πολυτεχνείου έλαβε την τιμητική διάκριση με βάση την Ευρωπαϊκή κατάταξη έρευνας η οποία βασίζεται στα ετήσια δεδομένα, που αφορούν την αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή τα τελευταία χρόνια.

tags: αει, εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο, ΕΜΠ, έρευνα και ΑΕΙ, έρευνα και επιστήμη, έρευνα και πολυτεχνείο, ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα Ευρώπης, πολυτεχνείο, πολυτεχνικές σχολές, προγράμματα, τα καλύτερα ερευνητικά πανεπιστήμια, υπουργείο παιδείας