υπουργείο εργασίας

Μειώσεις στις συντάξεις

Σύμφωνα με το δεύτερο μνημόνιο η μείωση των κύριων και των επικουρικών συντάξεων θα εφαρμοστεί από τη μία Μαΐου 2012. Κατά συνέπεια παράταση ενός μήνα θα υπάρξει σχετικά με τη μείωση των συντάξεων. Η παράταση αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κοινωνικής ασφάλισης, όπου ζήτησε περισσότερο χρόνο ώστε να εντάξει στο σύστημα όλες τις μειώσεις ανά κατηγορίες συνταξιούχων που ανήκουν σε διαφορετικά ταμεία.
Αναμένουμε τις εξελίξεις.

tags: ανεργία, ασφαλιζόμενοι, επιδόματα, κύρια σύνταξη, μειωμένες συντάξεις, μειώσεις συντάξεων, μνημόνιο, οικονομική κρίση, περικοπές επιδομάτων, περικοπές μισθών, περικοπές συντάξεων, συντάξεις, συνταξιοδότηση, συνταξιούχοι, υπουργείο εργασίας

Παράταση έως τις 14 Μαΐου για την υπογραφή των νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Παράταση έως τις 14 Μαΐου του 2012 δίδεται από το υπουργείο εργασίας για την υπογραφή των νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εφόσον υπογραφεί ο νόμος, ο μισθός θα μπορεί να μειωθεί στο κλιμάκιο όπου ανήκει ο εργαζόμενος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μαζί με τα επιδόματα ωριμάνσεων, επικινδυνότητας, σπουδών και τέκνων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο νόμιμες είναι όλες οι μειώσεις που έχουν ήδη λήξει και έχουν τροποποιηθεί με ατομικές συμφωνίες πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

tags: ατομικές συμβάσεις εργασίας, βασικός μισθός, εγκύκλιος, κατώτατος μισθός, μειώσεις μισθών, νέα οικονομικά μέτρα, νέοι μισθοί, οικονομική κρίση, περικοπές επιδομάτων, περικοπές μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις εργασίας, υπουργείο εργασίας

Νέες θέσεις εργασίας σε 47 φορείς

Έγινε η επιλογή των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην περιφέρεια Αττικής και εγκρίθηκαν 10.554 θέσεις απασχόλησης, πεντάμηνης διάρκειας, σε 47 φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι φορείς αυτοί θα κάνουν τις προσλήψεις των ανέργων. Η τοποθέτηση των ωφελουμένων από το πρόγραμμα θα γίνει σε 131 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Αττικής, με τους οποίους οι φορείς έχουν υπογράψει μνημόνια συνεργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

tags: ανεργία, άνεργοι, άνεργοι Αττικής, άνεργοι νέοι, απολύσεις, δουλειές, επάγγελμα, θέσεις απασχόλησης, θέσεις εργασίας στην Αττική, νέες θέσεις εργασίας, οικονομική κρίση, προσλήψεις, συμβάσεις εργασίας, υπουργείο εργασίας, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Οι αναλογιστικές μελέτες για τα ταμεία στις 25 Νοεμβρίου 2011

Στις 25 Νοεμβρίου θα παραδοθούν στο υπουργείο εργασίας οι αναλογιστικές μελέτες για τις επικουρικές συντάξεις και για τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων. Αναμένονται περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ.

tags: αναλογιστικές μελέτες για τα ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία και συντάξεις, μειώσεις συντάξεων, μείωση επιδομάτων, μείωση επικουρικής σύνταξης, νέα για τις συντάξεις, οικονομική κρίση, περικοπές εφάπαξ, περικοπές μισθών, ταμεία ασφάλισης, υπουργείο εργασίας

Τέλος Αυγούστου η νέα λίστα με τα βαρέα

Έως το τέλος του μήνα Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο κατάλογος θα συμπληρωθεί κατόπιν αξιολόγησης των ειδικοτήτων που είναι υποψήφιες προς ένταξη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού εργασίας, κυρίου Γ. Κουτρουμάνη τόσο η λίστα με τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όσο και η υπουργική απόφαση θα δοθούν έως το τέλος του μήνα. Είναι πιθανόν κάποια από τα τουριστικά επαγγέλματα και από τα επισιστιστικά επαγγέλματα να τεθούν εκτός λίστας.

tags: αποφάσεις της κυβέρνησης, βαρέα και ανθυγιεινά, βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ειδικότητες στα βαρέα και ανθυγιεινά, κυβέρνηση, νέα μέτρα, νομοσχέδιο, οικονομική κρίση, τουριστικά επαγγέλματα, υπουργείο εργασίας, υπουργείο οικονομικών, υπουργός εργασία

Μείωση κατά 20% του βασικού μισθού στους νέους

Μια καινούργια ρύθμιση για τον βασικό μισθό των νέων, ηλικίας από 20 έως 25 ετών, είναι η μείωση του βασικού μισθού κατά 20%. Τα υπουργεία οικονομικών και εργασίας συζητούν για αλλαγές σε μισθούς. Οι νέοι που θα εργάζονται για πρώτη φορά θα έχουν παίρνουν αμοιβή έως και 20% χαμηλότερη από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επιπλέον θα υπάρχει η η δυνατότητα εφαρμογής αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης, χωρίς να καταβάλλονται υπερωρίες. Τέλος, αυξάνεται η ισχύς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι διετείς συμβάσεις, που μπορούσαν να ανανεωθούν έως δύο φορές, μετατρέπονται σε τριετείς.

tags: αμοιβή νέων, ανεργία, βασικός μισθός, Ελλάδα και οικονομική κρίση, κρίση, μειωμένη απασχόληση, νέα μέτρα, νέοι και οικονομική κρίση, οικονομικά μέτρα, οικονομική κρίση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπερωρίες, υπουργείο εργασίας, υπουργείο οικονομικών